Postaw stojak rowerowy

Wskaż na mapie miejsce, w którym Twoim zdaniem powinny zostać zamontowane stojaki rowerowe.

UWAGA! Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie może montować stojaki tylko na terenach należących do Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, ale nie oddanych w użytkowanie wieczyste lub inne formy władania. Do sprawdzenia struktury własności terenu służy np. miejskie Obserwatorium.

Zielone punkty na mapie poniżej oznaczają istniejące stojaki rowerowe. Niebieskie "łezki" to zgłoszone propozycje montażu nowych stojaków.
UWAGA! Wszystkie zgłoszenia będą weryfikowane pod względem formalno-prawnym, np. czy wskazany teren należy do gminy, zapewnia wystarczającą ilość miejsca lub nie jest wykluczony ze względów bezpieczeństwa.

Kliknij w punkty na mapie by dowiedzieć się więcej.

Wykonanie: Marcin Wójcik